علل جویدن ناخن در کودک

برخی تئوری‌ها عنوان می‌کنند که عادت جویدن ناخن با ژنتیک افراد مرتبط است درحالی که تئوری‌های دیگر باور دارند که اختلالی وسواسی- جبری است. همچنین مشاهده شده است که برخی افراد از روی گرسنگی یا بی‌حوصلگی ناخن‌هایشان را می‌جوند.

در برخی کودکان، جویدن ناخن با مکیدن شست دست مرتبط است اما لزوما تمامی کودکانی که شست دست‌هایشان را می‌مکند، به جویدن ناخن هم روی نمی‌آورند. از آن جا که این عادات به عنوان رفتارهای تکرارشونده متمرکز بر بدن طبقه ‌بندی می‌شوند، زیر‌گروه اختلالات وسواسی- جبری نیز می‌باشند. اما برخی متخصصین سلامتی بر این عقیده هستند که این عادات را نمی‌توان جزء اختلالات وسواسی- جبری تلقی کرد. هنوز تحقیقات زیادی در این زمینه در دست انجام است.

به طور کلى، عصبانیت بیش از حد ناشى از فشارهاى روحى و اضطراب براى تسکین ناراحتی ها، تضادهاى فکرى، قرار گرفتن در موقعیت هاى حساس، بلاتکلیفى به خاطر درگیرى با والدین، امتحانات، پاسخ دادن به معلم، تماشاى فیلم هاى ترسناک، تقلید از دیگران، هیجان بیش از حد و عکس العمل هاى خصومتى در مقابل والدین و معلم، ریشه هاى حسادت و ناامنى در خانواده و جلب توجه، از علل جویدن ناخن محسوب می شوند.

برخی از عوامل موثر در پیدایش ناخن جویدن به شرح زیر است:

  • توجه افراطی والدین به نوزاد تازه متولد شده
  • احساس تنهایی فرد و بی توجهی اولیا و دیگران به او
  • تماشای فیلم های مهیج و ترسناک ، مخصوصاً به طور تنها و به ویژه در شب
  • دعوا و مطرح کردن اختلافات والدین در حضور کودک و نوجوان
  • خستگی و بی حوصلگی کودک و نداشتن سرگرمی مناسب
  • انتظار کشیدن بیش از حد برای بر آورده شده توقعات یا چیزی و یا در جایی
  • انجام ندادن و حاضر نکردن تکالیف مربوط به مدرسه و وظایف محوله دیگر
  • توقعات بیش از حد و خارج از توانایی والدین از کودک و نوجوان
  • تنبیه و سرزنش شدن مکرر توسط والدین و دیگران
  • عدم تشویق در کارها و در نظر گرفتن توانایی ها و خلاقیت ها و ابتکارات وی

به طوری کلی مهم ترین علت های ناخن جویدن به شرح زیر است:

فشار روحی و اضطراب

روان شناسان مهم ترین عامل موثر در ناخن جویدن را اضطراب و فشارهای روحی می دانند و معتقدند این عادت نیز مانند انگشت مکیدن، روشی برای تسکین ناراحتی ها و عصبانیت هایی است که از یک موقعیت اضطراب زا و فشارآور به وجود می آید زیرا دیده شده افرادی که ناخن خود را می جوند از افراد عادی مشوش ترند.

تقلید

چنان چه یک یا هر دو والدین کودکی، عادت به ناخن جویدن داشته باشند؛ احتمال آن که کودک آن‌ها نیز به این عادت مبتلا شود بیشتر از کودکانی است که والدین آن ها دچار این اختلال نیستند، زیر در بعضی موارد، کودک ناخن جویدن را از والدین می آموزد چون می بیند والدینش به هنگام ناراحتی این عمل را انجام می دهند.

نارسایی های قبل و بدو تولد

مهم ترین تاثیرات منفی جنسی عبارتند از: رادیوگرافی، استعمال دخانیات و مشروبات الکلی، انواع ضربه ها، تصادفات، سوء تغذیه مادر، اختلالات کروموزومی، خواسته یا ناخواسته بودن کودک، نگرش والدین مخصوصا مادر به جنین، دعوا و کشمکش های بین والدین و دیگر عوامل اصلی و جنسی دیگر که هر کدام به یک نسبتی می توانند کودک را تحت تاثیر قرار داده و زمینه فراهم شدن انواع اختلالات را به وجود آورند.

خانواده و تاثیرات آن ها

رفتار و روش نامتناسب والدین اختلالاتی در کودکان آن ها ایجاد می کند که منجر به بدرفتاری و ضد اجتماعی شدن و یا گوشه گیری و افسردگی می شود. مثلا والدینی که بیش از حد کودکان خود را حمایت می کنند و کودکان آنان بسیار خودمختار می شوند ولی والدینی که کودکان خود را طرد می کنند و یا توجهی به آن ها نمی کنند، فرزندانشان با رفتارهای ضد اجتماعی عکس العمل نشان می دهند، خانواده کودکانی که مشکلات ضد اجتماعی دارند و فاقد اتحاد و هماهنگی بوده و والدین، محبت و علاقه کمتری به کودکان خود نشان می دهند و گاهی سخت و جدی و گاهی نرم و ملایم با کودکان خود رفتار می کنند. والدین بازدارنده صاحب فرزندانی خواهند بود ترسو، بدون اعتماد به نفس، گوشه گیر و منزوی و والدین پرخاشگر کودکان و نوجوانی پرخاشگر و ضد اجتماعی خواهند داشت.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.