با سلام

بخاطر شرایط جوی ایجاد شده و شرایط سخت ترافیکی امروز ٢۵ ابان ماه دفتر کاردرمانی پیشیاره تعطیل می باشد. روز برفی خوبی داشته باشید.❄❄❄❄❄
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.