بلع در کودکان

بلع :

عمل بلع از وارد شدن غذا به دهان تا ورود آن به معده را شامل می شود و به ۴ مرحله تقسیم می شود :

 1. مرحله مقدماتی دهانی
 2. مرحله دهانی
 3. مرحله حلقی
 4. مرحله مروی

در مرحله مقدماتی غذا وارد دهان می شود و به وسیله دندانها ریز شده تغییر شکل می یابد ،در مرحله دهانی مواد خرد شده با بزاق ترکیب شده و به روی زبان ومنتقل می شود
و زبان با حرکت خود به وسیله لبها ماده غذای را به سمت خلف دهان هدایت می کند و سپس زبان با یک فشار لقمه را به حلق منتقل می کند ،و مرحله حلقی شروع می شود در تمام مدتی
که غذا در حلق است تارهای صوتی حقیقی و کاذب روی هم هستند و به هم چسبیداند و باعث می شوند که حنجره بسته بماند پس تنفس قطع می شود سپس مرحله مروی شروع می شود .
در این مرحله

حنجره به سمت بالا می آید و دریچه مری بازمی شود غذا به سمت مری رفته و با استفاده از حرکات مری بلع ادامه می یابد.
مرحله مقدماتی دهانی و مرحله دهانی ارادی و مرحله حلقی و مروی غیر ارادی هستند .

ارزیابی بلع در کودکان :

در ارزیابی بلع باید به مواردزیر توجه شود :

 1. تاریخچه پزشکی بیمار
 2. وضعیت جسمی بیمار
 3. رشد روانی -حرکتی بیمار
 4. وضعیت اندام های گفتاری بیمار از نظر وجود سرعت ،قدرت حرکات مختلف اندام های گویایی
 5. رفلکسهای دهانی شامل رفلکس مکیدن ،گاز گرفتن ،کامی،gag
 6. وضعیت تغذیه بیمار ۷-داروهای که مصرف میکند .
 7. درمان اختلال بلع توسط گفتاردرمانگر روشهای مختلفی وجود دارد که به چند موارد اشاره می کنیم .

۱-ایجاد حرکات در اندام های گویایی و سپس افزایش سرعت و قدرت حرکات
۲-روش تلفیقی حسی -حرکتی که باید بین سیستم حسی و حرکتی هماهنگی ایجاد شود . ابتدا بیمار از نظر حسی تقویت شود مثلا دما ،مزه ،بو وجود غذا را در دهان حس کند
وسپس روی حرکت کار کنیم .
۳-روش مندلسون که از مانور والسالوا استفاده می کنیم که در این روش باید حنجره را با دست بالا نگه داریم تا بلع تسهیل شود.
۴-ورزش برای عضلات حنجره مثل صاف کردن پی در پی گلو.

مرجع : مرکز جامع توانبخشی ایران

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.