گفتار درمانی کودکان در منزل

    تنظیم برنامه درمان در منزل
 • زمان خاصی در طول روز به عنوان زمان گفتار مشخص کنید. این زمان باید بدون هیچ مداخله خارجی ای به کار خود ادامه دهد.
 • برای بچه های بزرگتر برنامه ای تنظیم کنید. این کار را بطور معمول انجام دهید.
 • جلسات ابتدایی را بسیار کوتاه در نظر بگیرید تا کودک با روش درمانی سریع تر اخت بگیرد.
 • سعی کنید هر سری جلسه را در یک فضای متفاوت در منزل انجام دهید.
 • در صورتی که فرزند شما نمی خواهد در پروسه گفتار درمانی با شما همکاری کند، به او اجازه فرار ندهید. اگر در زمان و انرژی کم هستید، فقط فرزندتان به مدت زمان یک دقیقه در برنامه نگه دارید.
 • به کودکان توضیح بدهید امروز چه کارهایی انجام دادید و دلیل انجام هر کار شما چه بوده است.
    برنامه ریزی هر جلسه درمان را مهیا کنید
 • برای هر جلسه درمان یک قابلیت در نظر داشته باشید که کودک در انتهای جلسه به آن قابلیت دسترسی پیدا کند.
 • یک فعالیت برای هر جلسه انتخاب کنید که ما لیستی از فعالیت های مناسب را به شما پیشنهاد می کنیم. (فعالیت های هفتگی مناسب برای کودکان).
 • در انجام هر پروسه به کودکتان ۵ دقیقه زمان بدهید.
 • برای اتمام یک فعالیت به کودکتان پاداش جذابی بدهید.
    شروع جلسه
 • به کودکان خود تضیح دهید که قرار است در این جلسه چه کاری انجام دهید و دلیل آن چیست.
 • کودک باید بداند در این جلسه قرار است روی چه مسئله ای تمرکز کند.
 • به کودک بگویید قرار است چه کارهایی انجام دهد و برای اتمام یک فعالیت چه شروطی دارد.
 • زمان شروع هر فعالیت را مناسب در نظر بگیرید نه انقدر زیاد که کودک تلاشی برای سریع انجام دادن نکند و نه انقدر کم که به کودک استرس منتقل کند.
جلسات در قالب آموزش های غیر مستقیم و جذاب همراه با بازی باشند
 • آموزش در قالب بازی
 • تکه ای میوه یا تنقلات در حین انجام درست یک فعالیت به او بدهید
 • در نسشتن موقع کار حالت یوگا داشته باشید
 • از بازی های گوشی و تب لت برای بهبود قابلیت ها استفاده کنید
 • اجازه بدید کودکانتان معلم شما باشند
 • کارهای آن ها را در گوشه کنار خانه پنهان کنید و اجازه بدید آن ها را پیدا کنند.
 • زمانی که در حال کار هستید می توانید از فایل های صوتی و ویدئوهای تصویری جذاب استفاده کنید.
 • زمانی که در حال فعالیت هستند از آن ها عکس بگیرید
 • کارهای آن ها را در اتاق های تاریک بچسبانید و بگذارید با چراغ قوه آن ها را پید اکنند.
 • خروجی فعالیت های آن ها را روی دیوار قرار داده و با دارت به وسط آن ها بزنید. بیشتر منظور فعالیت هایی هست که برای بازی با دارت انجام داده اید.
مطمئن شوید باز می توانید کودکان خود را وارد بازی کنید
 • هر تلاش کوچکی از آن ها را ارج بنهید.
 • همیشه جلسات را با موفقیت کودکان به پایان برسانید.
 • اگر فعالیتی سخت است، برگردید یک فعالیت راحت تر را پیدا کنید و دوباره شروع کنید به انجام فعالیت جدید.
 • پیشرفت آن ها را بصورت تصویری بکشید و به آن ها نمایش دهید.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.