اتصالات مغزی در افراد مبتلا به اوتیسم در نیمکره سمت چپ و راست دارای تقارن عجیبی است و به گفته دانشمندان این تفاوت ساختاری نشان می‌دهد عملکردهای مغزی این افراد به گونه‌ای متفاوت از افراد عادی سازمان یافته است. به گفته محققان دانشگاه سان‌دیگو، نیمکره‌های چپ و راست مغز به روش‌های متفاوتی اطلاعات را پردازش می‌کنند و یافته‌های جدید به درک شناخت افراد مبتلا به اوتیسم از دنیای اطراف کمک می‌کند.

هرچند این نظریه که نیمکره راست مغز، کارهای خلاقانه و نیمکره سمت چپ فعالیت‌های تحلیلی را بر عهده دارد، به طور کامل رد شده وهمچنین هیچ فردی به طور کامل راست-مغز یا چپ-مغز نیست، اما تعدادی ازعملکردهای مغزی توسط نیمکره‌های مشخصی انجام می‌شوند.

تحقیقات دانشمندان نشان می‌دهد نیمکره چپ مغز در پردازش‌های زبانی و صحبت کردن نقش مهمی دارد در حالی‌که نیمکره راست بر محرک‌های دیداری و شنیداری متمرکز است. محققان تصور می‌کنند نیمکره چپ جزییات یک وضعیت را تحلیل می‌کند، و نیمکره راست این جزییات و سایر محرک‌های دیگر را به طور منسجم در کنار هم قرار می‌دهد.

در این بررسی محققان دانشگاه سان دیگو،  اتصالات مغزی ۴۱ فرد مبتلا به اوتیسم و ۴۴ فرد سالم را با استفاده از MRI مورد بررسی قرار دادند. نتایج این بررسی‌ها نشان داد اتصالات مغزی افراد سالم در نیمکره راست متراکم‌تر است که این یافته با نقش نیمکره راست در انسجام اطلاعات و جزییات تطابق دارد. اما در افراد مبتلا به اوتیسم اتصالات مغزی در نیمکره‌های چپ و راست به گونه‌ای متقارن سازمان یافته‌اند. یکی از متخصصان تیم تحقیق در این‌باره گفته: از آنجایی که نیمکره‌های چپ و راست وظایف متفاوتی بر عهده دارند، به نظر می‌رسد در مغز افراد مبتلا به اوتیسم، تقسیم وظایف مغزی کاهش یافته باشد. محققان هنوز نمی‌دانند که تقارن اتصالات مغزی بر تفاوت‌های شناختی افراد چه تاثیری دارد و اینکه آیا این تقارن منجر به اوتیسم می‌شود و یا اوتیسم منجر به چنین تقارنی در اتصالات مغزی می‌شود.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.