یکی از سوالات رایجی که اکثر خانواده ها با آن مواجه هستند تعریفی برای یکپارچگی حسی است. وقتی صحبت از یکپارچگی حسی و اختلالات آن می شود چه درمان هایی در الویت قرار می گیرد؟ تبعات این اختلالات بر روندهای حرکتی، شناختی و رفتاری کودکان به چه صورت نمایانگر می شود؟
نظریه یکپارچگی حسی توسط جین ایرز مطرح گردید و پایه و اساسی برای رفتار و یادگیری های پیچیده است.در یکپارچگی حسی تجربه های حسی مختلف از جمله بینایی،شنوایی،بویایی ولامسه،آگاهی بدنی و جابجایی نقطه ثقل بدن را تفسیر و سازماندهی می کنند.نظریه یکپارچگی حسی توسط جین ایرز مطرح گردید و پایه و اساسی برای رفتار و یادگیری های پیچیده است.
کتاب پیش رو که بصورت فایل PDF در دسترس شما قرار خواهد گرفت در سه بخش به تعریف یکپارچگی حسی،ارزیابی و درمان اختلالات آن خواهد پرداخت.

کتاب یکپارچگی حسی بخش اول Sensory Integration Book Part 1

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.