اعضاء: حسن عشایری ۱، کتایون رازجویان ۲، یونس حسینعلی زاده ۳، شیوا جان محمدی ۴ و ابراهیم پیشیاره ۵.

مدیر جلسه: ابراهیم پیشیاره*.

۱- روانپزشک ومتخصص علوم اعصاب، استاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

۲- متخصص روانپزشکی و فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

۳- دکترای روانشناسی با گرایش تخصصی در زمینه ی اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی، تهران، ایران.

۴- کارشناس ارشد کاردرمانی، دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

۵- دکترای علوم اعصاب شناختی،کارشناس ارشد کاردرمانی، استادیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران


اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی (ADHD) ، به عنوان یکی از شایعترین اختلالات روانپزشکی کودکان به ویژه در سنین مدرسه همواره مورد بحث و چالشهای مختلفی در زمینه های رفتاری، عصبی- شناختی قرار گرفته است که به عنوان یکی از محورهای اصلی مورد توجه پژوهشگران و همچنین درمانگران بالینی بوده است.

ناهمگونی و عدم تجانس دسته های مختلف اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی (ADHD) از یکسو و همچنین تغییرات بوجودآمده در کتاب مرجع راهنمای تشخیصی DSM-V  همراه با ادعاهای بالینی در خصوص رویکردهای نوین درمانی نظیر نوروفیدبک و نوروتیمنت و … از سوی دیگر موجب شده است تا بررسی و ارائه راهکار مناسب در ارتباط با این اختلال همواره مورد چالش و بحث برانگیز باشد.

موضوع مورد بحث دیگری نیز که در این اختلال، به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار مطرح می گردد عبارتست از شیوه ی تربیتی و پرورشی در منزل و مدرسه و همچنین بروز بار ژنتیکی در یکی از والدین و سوگیری های رفتاری آنها در منزل همراه با ارائه راهکارهای سنتی پرورش فرزندان بدون توجه به تغییرات نوین بوجود آمده در بافتارهای محیطی و عدم بهره گیری از شیوه های تخصصی روانشناسی در این کودکان.

بکارگیری رویکردهای نوین مداخلاتی رشته کاردرمانی نظیر رویکرد برنامه های ادراکی- حرکتی Perceptual-Motor Program(PMP)  و بهره مندی از الگوهای آموزشی غیر خطی Nonlinear در تاثیر گذاری با استفاده از تقویت رفتاری در الگوهای دیداری-فضایی و همچنین کارکردهای اوکولوموتور Oculomotor در حرکات تعقیب بینایی نیز همیشه به عنوان یکی از رویکردهای مطرح و ارزشمند در حیطه مداخلات بالینی در این کودکان جهت کمک به مهارتهای رفتاری و پیش نیازهای آموزشی- تحصیلی مورد توجه می باشد.

در این پانل تلاش بر این بوده است تا با بهره گیری از جمعی از صاحبنظران و اندیشمند در حیطه های مختلف و متفاوت از دانشگاههای معتبر به بحث و تبادل نظر در خصوص موارد فوق پرداخته گردد تا زمینه پرسش و پاسخ فراهم آید.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.