راهکارهای داشتن کودک حرف شنو

اکثر مادران در رویای خود هم نمی بینند که فرزندشان روزی حرف شان را به راحتی گوش کند و مطیع آن ها شود. آن ها کودک حرف شنو می خواهند کودکی که لجبازی نکند و به خواسته ها و حرف های آنها گوش کند معمولاً پدران، ساعات کمتری را با فرزندان می گذرانند و کمتر بر سر مسائل پیش پاافتاده و جزئی با آن ها بحث می کنند. از این رو جذبه شان راحت تر حفظ می شود، اما مادران بیشتر با فرزندشان هستند و کارشان دشوارتر است. در این جا راهکارهایی معرفی می کنیم که به هر پدر و مادری کمک می کند کودک حرف شنو داشته باشند.

حرف تان را قاطعانه تنها یک بار بگویید.

اگر پیشتر باید یک حرف را چندبار می گفتید و از توجه او خبری نبود، از این به بعد تنها یک بار با جدیت بگویید. اگر او اهمیتی نداد، پیامدی متناسب با کرده اش در نظر بگیرید. پس از مدتی او متوجه می شود که باید برای حرف تان ارزش قائل شود.

 تشویق کنید.

همیشه جریمه کارگر نیست. تشویق نیز می تواند بسیار موثر باشد و کودک حرف شنو داشته باشید به خصوص هنگامی که کودک برخلاف عادات قبلی، برای نخستین بار به حرف شما گوش می کند و آن چه خواسته اید را انجام می دهد. هرگاه متوجه حرف شنوی فرزندتان شدید، او را تشویق کنید و به او بگویید که از این کارش متشکرید.

برای هر دستور، مدتی زمان بدهید.

کودک حرف شنو می خواهید هیچ گاه به پسرتان نگویید “همین الان بلندشو و آشغال ها را دم در بگذار”. خود شما هم اگر وسط انجام کاری باشید، دوست ندارید همان لحظه از شما بخواهند رشته ذهنی تان برای آن کار را رها کنید و به سراغ کاری دیگر بروید. پس به فرزندتان هم مهلت بدهید. مثلاً به او بگویید تا یک ربع ساعت دیگر فرصت داری که آشغال ها را دم در بگذاری. بعد از آن می توانی بازی کامپیوتری کنی.

از شکست نهراسید.

اگر تا دیروز رفتار دیگری با فرزندتان داشته اید و از امروز تصمیم گرفته اید رویه ای متفاوت در پیش بگیرید، احتمال شکست زیاد است. شما به فرزندتان مهلت دادید که آشغال ها را دم در بگذارد تا بعد از آن مجاز به بازی کردن باشد. حال آن فرصت به سرآمده و او این کار را انجام نداده، و در دل دعامی کند که شما مانند گذشته، به حرف تان پایبند نباشید. اما این طورنیست. نیازی نیست فرزندتان را دعواکنید تا روزی کار به حرمت شکنی برسد. تنها در نهایت صبوری و آرامش به او بگویید مهلتش به پایان رسیده و او کارش را انجام نداده، خودتان آشغال را دم در می گذارید و او امشب کلا مجاز به بازی کردن نیست. اما اگر فردا به حرف تان گوش کند، فرصتی دوباره برای بازی کردن خواهد یافت.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.