با استعانت از لطف پروردگار و با پشتکار سرکارخانم جانمحمدی، سرپرست بخش آموزشی- ذهنی،  و استفبال ارزشمند کلیه همکاران و کاردرمانگران بخش آموزشی-ذهنی مرکز کاردرمانی رشد از انتخاب و انتصاب ایشان، جلسات هم اندیشی و آموزشی این بخش آغاز گردید.

لازم بذکر اینکه در این جلسات بررسی پروتکلهای پیشنهادی از سوی جناب آقای دکتر ابراهیم پیشیاره به عنوان مدیر علمی مرکز کاردرمانی رشد و ارائه راهکارهای اجرایی و بالینی آنها در کودکان و تلفیق آنها با دانش به روز و آخرین سیستمهای آموزشی مورد بررسی و تفسیر و تبیین قرار گرفت و تجربیات ارزشمند سرکارخانم جانمحمدی و همکاران محترم به اشتراک گذاشته شد.

در ادامه این جلسات ، در جلسه ی اول مبحث تقویت عملکردهای دست و انگشتان در عملکردهای روزمره ی زندگی و کارکردهای نوشتاری و ترسیمی ، و در جلسه ی دوم مبحث پردازش ادراک دیداری به عنوان موضوعات بحث علمی مورد واکاوی و مباحثه علمی قرار گرفتند.

همچنین در این  جلسه سرکارخانمها پریسا زارعی، آیدا شتی و جناب آقای سینا مستوفی به عنوان کاردرمانگران و همکاران جدید در بخش آموزشی-ذهنی مرکز کاردرمانی رشد معرفی گردیدند.

حاضرین در جلسه عبارت بودنداز:

سرکارخانم ها: شیوا جانمحمدی، نازنین کمالی، پریسا آغاسی، الناز روزبهانی، پریسا زارعی و آیدا شتی.

جناب آقایان: امید هاشمی، حسن نوری و سینا مستوفی.

مقرر گردیده است که این جلسات بصورت ماهانه و زیر نظر سرکارخانم جانمحمدی در راستای تقویت بنیه ی علمی و بهینه سازی و ارتقای عملکرد خدمات رسانی به مراجعین محترم برگزار گردد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.