تغذیه و رژیم غذایی مداخله اى براى اختلال طیف اتیسم

نویسنده : سارینا هاشمی، کارشناس کاردرمانی ، دفتر کاردرمانی پیشیاره، تهران، ایران.

اختلال طیف اُتیسم(ASD) با نقایصی در تعاملات اجتماعی، ارتباطات، رفتار و مشکلات حسى طبقه بندى مى شود. اگرچه درمان ویژه، آموزش و بعضى مداخلات دارویى براى کودکان دارای اتیسم مفید است، با این وجود محدودیت هایى از درمان­ هاى قابل استفاده در بهبود مغز و علایم وابسته به اتیسم وجود دارد.

اگرچه خانواده­ هاى زیادى نیستند که رژیم غذایی و تغذیه را با رویکرد درمانی نزدیک می کنند. استدلال هایى از استفاده­ مکرر از رژیم بدون گلوتن/کازئین (GFCF) ثابت شده است.

علی رغم گزارش گسترده مدارک کمی تاثیر تغذیه یا رژیم بدون گلوتن/کازئین براى بهبود علایم طیف اُتیسم استفاده شده است.

هارمز در مطالعات خود به طور کلی تاثیر خفیفى از رژیم غذایی گزارش کرده بود اما در دوره­ طولانى مدت تاثیر قابل توجهى دارد. این یافته ها به طور کلى با نتایج اخیر در رژیم هاى ویژه یا مکمل هم تراز شده است.

ارزیابی مرور یک کوکرین اسیدهاى چرب هیچ مدرکى به منظور تاثیر تعاملات اجتماعى، ارتباطات، پیش فعالی یا رفتارهاى کلیشه ای گزارش نکرده اند.

بررسی مروری دیگری از رژیم GFCF که ٣٢ مطالعه را دربر می گیرد، به طور ویژه با افزایش خطر یک طرفه و مدارک اندکی براى رژیم GFCF با تاثیر مثبت در مطالعات کیفی پایینی گزارش شده است.

حتى بدون مدرک واضح و کارآمد، خیلی از والدین کودکان دارای اتیسم از رژیم غذایی استفاده می کنند. والدین بهبود بهتری از دیدگاه خودشان با تاثیر ادراکی کمترى نسبت به دارو درمانی ذکر کردند.

در درمان با کمک رژیم و پرهیز غذایى، برونداد هایى در هر مطالعه و جمعیت ­های بیمار عنوان می­ شوند. ما توانایی­ مان در تجزیه و تحلیل یافته ها همراه با پاسخ هاى مطلوب و درمان­ هاى ویژه محدود است. سرانجام ما از یک ابزار بدون اعتبار همراه با ریسک استفاده می­ کنیم که تاثیرش در بازه­ زمانی طولانى مدت توسط والدین بیشتر مشاهده می­ شود.

 

References:

Sathe.N, Andrews.J.D, Mcpheeters.M, Warren.Z, Nutritional and Dietary Interventions for Autism Spectrum Disorder : A systematic Review, 139(6), 2017

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.