تشکیل هیئت مدیره دفتر کاردرمانی رشد

در پناه لطف یزدان پاک و تحقق عنایت نظر خداوندی به نیت های والا  و تلاش های انسانی در راستای تحقق آرمان ارائه خدمت صادقانه به همنوعان در قالب یک تیم کامل دارای هدف مشترک، هیئت مدیره دفتر کاردرمانی تشکیل گردید.

انعقاد مکتوب تفاهم نامه ی همکاری به عنوان اصل نخست سنگ بنای تحقق هدف مشترک و دستیابی به اساسنامه ی ثبت شده ی قانونی معتبر و قابل استناد موجب خواهد شد تا این تفاهم نامه ی همکاری بتواند به عنوان سندی ارزشمند متضمن همکاری طولانی مدت یک تیم واحد باشد تا دغدغه های پایه ای بسیاری از مراجعین به مراکز توانبخشی را تسکین ببخشد و موجب اطمینان خاطر و اعتماد و اعتبار فزاینده خانواده های مراجعه کننده به این مرکز گردد.

افراد حاضر در هیئت مدیره دفتر کاردرمانی رشد عبارتند از :

سرکارخانم شیوا جانمحمدی، سرکارخانم زاهده نعیم، سرکارخانم نازنین کمالی.

جناب آقای سجاد حق شناس، جناب آقای علیرضا نداف، جناب آقای میثاق انصاری نیا.

علاوه بر تشریح دقیق و شفاف  قوانین و مقررات عضویت در هیئت مدیره، در تفاهم نامه ی پیشگفت سمتها و وظایف به قرار زیر تعیین گردید: ‏

  • جناب آقای ابراهیم پیشیاره: مدیرعامل، مدیر بخش علمی، ‏Case Manager، مسئول فنی بخش کاردرمانی، مدیریت ‏امور مالی و ارایه بیلانهای مالی و کارسازی مطالبات پرسنل و هزینه های جاری دفتر کاردرمانی رشد. ‏
  • جناب آقای سجاد حق شناس: رئیس هیات مدیره، سرپرست بخش گفتار درمانی، مدیر بخش ارزیابی و آزمونها، مسئول ‏اداره نیروی انسانی.
  • سرکارخانم شیوا جان محمدی: سرپرست بخش کاردرمانی آموزشی و ذهنی،  مدیر کانال اطلاع رسانی و پایگاه اینترنتی ‏دفتر کاردرمانی رشد، آدرس کانال تلگرامی دفتر کاردرمانی رشد ‏@pishyareh‏ و آدرس پایگاه اینترنتی دفتر کاردرمانی رشد ‏www.rcnrc.ir‏ می باشد.
  • سرکارخانم نازنین کمالی: سرپرست سایت بازی درمانی (انفرادی و گروهی) و مسوول امین اموال و سخنگوی هیات مدیره ‏دفتر کاردرمانی رشد.
  • جناب آقای علیرضا نداف غلامعلی دینار: سرپرست بخش کاردرمانی جسمی و تقویت حس لمس، دبیر جلسات هیات ‏مدیره دفتر کاردرمانی رشد، مسئول پیگیری امور و نظارت بر حسن اجرای روند کارها.
  • جناب آقای میثاق انصاری نیا: سرپرست بخش منشی ها، پذیرش بیماران و مدیریت و برنامه ریزی پذیرش و توزیع ارجاع ‏بیماران و مراجعین.‏
  • سرکارخانم نعیم: بازرس مالی بیلانهای ماهانه و سه ماهانه ، مسئول رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات مراجعین و درمانگران.

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.