برنامه تفصیلی کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

” Cognitive Neuroscience “
زمان: چهارشنبه ۲۱ / ۰۹ / ۹۷ ساعت : ۱۸:۰۰ – ۱۶:۰۰ سالن شماره ۵
اعضاء / سخنرانان پانل: دکتر مهدی علیزاده، دکتر علیرضا ولی زاده، دکتر رضا لشگری، دکتر وحید نجاتی
دکتر ابراهیم پیشیاره، دکتر حجت اله حقگو
مکان: بزرگراه همت، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز همایش های بین المللی رازی

افتتاحیه کنگره: چهارشنبه ۲۱/ ۰۹/ ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۰ سالن اصلی مرکز همایش های رازی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.