تصمیم گیری در حیطه بالینی کودکان در کار درمانی از اولویت هاست

مصاحبه دکتر پیشیاره با باشگاه خبرنگاران در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱۲

تصمیم گیری در حیطه بالینی کودکان به عنوان شاخصه ای از استانداردهای کار درمانی حائز اهمیت و از اولویت های درمان است.
ابراهیم پیشیاره، عضو گروه آموزشی کار درمانی در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران افزود: سلامت جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی از مهمترین ابعاد وجودی هر فرد است که از طرفی رسالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامیل سلامت جامعه در بالاترین سطح امکان در لوای تعهد به بیماران در ارائه خدمات به آنان است.
پیشیاره در ادامه بر نوپا بودن توانبخشی در عرصه های خدماتی در ایران تأکید ورزید.
عضو هئیت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اظهار داشت: آنچه برای یک کار درمان در مسیر درمان حائز اهمیت است، فرایند تصمیم گیری فرد است و توانایی تصمیم گیری باید از تصمیمات گرفته شده، مجزا شود.
وی گفت: این که مددجویان توانبخشی آسیب پذیرترین گروه بیماران هستند و از شرایط ویژه تری نسبت به مراجعین آن، مستلزم ارتقا سطح آگاهی عمومی نسبت به خدمات توانبخشی و حقوق مددجویان، تحقیق و طراحی راهکارهای رعایت حقوق مددجویان توسط سیاستگذاران نظام خدمات سلامت و خصوصا توانبخشی است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.