منظور از اتاق پردازش دیداری(اتاق تاریک پیشرفته)؛ محیطی است که با استفاده از مجزا سازی و به حداقل رساندن تحریکات حسی محیطی در کودکان و انجام تمرینات ویژه به پردازش حسی به ویژه ادراک بینایی هم در مولفه های دو بعدی آن و هم در مولفه های سه بعدی آن کمک می شود. ادراک بینایی در عرصه مولفه های دو بعدی عبارتند از : تمایز و افتراق دیداری، حافظه ی تصویری و دیداری، حافظه ی توالی دیداری، ادراک روابط فضایی دیداری، درک شکل از زمینه، ثبات بینایی و دقت و حدت بینایی؛ ادراک بینایی در عرصه مولفه های سه بعدی عبارتند از : ساختار لگو چینی، ردیابی بینایی و پیگیری دیداری.

اهمیت محوری استفاده از مدالیته ی اتاق پردازش دیداری( Visual Processing Room: VPR ) به نقش بی بدیل و ویژه ی حس بینایی در رشد سیستم عصبی مغزی کودکان و شکل گیری بنیانهای ادراکی درک محورهای عمودی، افقی، زاویه بندی ، درک عمق و ایجاد انگیزه برای بروز نخستین تلاشهای آغاز حرکت؛ هماهنگی چشم و دست در تخمین فاصله ها و بردن دست به سمت اشیای مختلف محیطی و کسب ادراک و سپس شناخت محیط و محرکات متفاوت جهت دستیابی به زمینه افتراق و تمایز و شکل گیری حافظه میباشد، و در نهایت میتوان به نقش بسیار با اهمیت و پررنگ توانمندی دیداری در انواع مختلف ادراکات آن در شکل گیری الگوهای حرکتی پیشرفته نظیر تخصیص یافتن الگوهای راه رفتن ویژه ی هر فرد با محور هماهنگی چشم و پا می باشد.

اهداف و محورهای اتاق پردازش دیداری( Visual Processing Room: VPR ):

  • مشکل توجه و تمرکز (توجه پایدار و تداوم آن بر انجام یک فعالیت و یا یک بازی که طول مدت آن در سنین مختلف برای کودکان متفاوت است) به عنوان یکی از اصلی ترین و محوری ترین معضلات حیطه کودکان مطرح می گردد که شاید مطالبه و خواستار بخش عمده ای از کودکان مراجعه کننده به مراکز و کلینیکهای کاردرمانی و خانواده های نگران سیر رشد کودک را شامل می شود.
  • تقویت حافظه ی توالی دیداری
  • ادراک روابط فضایی دیداری
  • درک شکل از زمینه
  • درک محورهای عمودی، افقی، زاویه بندی
  • هماهنگی چشم و دست
  • هماهنگی چشم و پا
  • ردیابی بینایی و پیگیری دیداری

دغدغه ی دستیابی به یک پروتکل و برنامه ی اجرایی دقیق و مشخص با بازه ی زمانی و دفعات تعیین شده سبب شد تا سرکارخانم دکتر شیوا جانمحمدی در مقطع کارشناسی ارشد در رشته کاردرمانی، موضوع پروژه تحقیقاتی و پژوهشی پایان نامه ی خود را به این موضوع اختصاص بدهند و به این امر مهم دست یابند، همچنین لازم بذکر اینکه ایشان جهت عینیت بخشیدن و ملموس نمودن این مدالیته برای عموم مراجعین و خانواده های ارجمند، اجزا و مولفه های اصلی و تمرینات پایه ای اتاق پردازش دیداری ( Visual Processing Room: VPR ) را در قالب یک فیلم کوتاه تهیه نموده اند که در بخش گالری فیلم در دسترس عمومی قرار گرفته است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.