برگزاری کارگاه آموزش مهارتهای پیش دبستانی بر اساس تست وکسلر

در راستای بهبود خدمت رسانی و همچنین افزایش بار علمی درمانگران مرکز کاردرمانی پیشیاره در تاریخ ششم دی ماه کارگاه آموزشی آموزش مهارتهای پیش دبستانی براساس تست وکسر به سرپرستی خانم دکتر جان محمدی برگزار گردید.
در این کارگاه که توسط درمانگران سایت آموزشی-ذهنی مرکز کاردرمانی رشد برگزار گردید. درمانگران این مرکز هر کدام به بررسی و انالیز هر ایتم از تست پرداخته و تمریناتی برای ارتقای مهارت های مرتبط با آن و همچنین پیش نیازهای مرتبط با آن را ذکر و تحلیل نموده اند.

 

کارگاه تست وکسلر

 

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.