بیست و ششمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران

بیست و ششمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط انجمن متخصصان مغز و اعصاب ایران در شهر تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: نورولوژی بالینی
برگزار کننده: انجمن متخصصان مغز و اعصاب ایران
شهر برگزاری: تهران
سالن برگزاری همایش: سالن همایشهای بین المللی هتل المپیک

بیست و ششمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.