انگشت ماشه ای

Snapping Flextor Tendan و یا Trigger Finger (انگشت ماشه ای)

یعنی احساس یک Snap (قفل شدن) در انگشت در جریان باز و بسته کردن انگشت .

Flex محدود است، سپس انگشت ناگهان خم می شود

و در Flex قفل می شود و قادر نیست دوباره بطور اکتیو ext شود این حالت معمولاً در انگشت وسط یا حلقه شایع دست و به ضربه مستقیم، شدید و یا متعدد و به بخش فکسوری  انگشتان نسبت داده می شود.

ضایعه می تواند حاد، شدید، و یا تکراری باشد.

غلاف لیگامانی زخیم می شود.

تاندون به صورت دوکی شکل متورم می شود و یک ندول درون غلاف شکل می گیرد . گاهی اوقات ندول با انگشت لمس می شود.

گاهی یک پارگی یا ضایعه ناکامل تاندون فلکور در این منطقه پس از بهبودی با یک ندول  همراه است که سبب triggering می شود.

در موضعی گاهی وجود دارد اما شکایت مهمی نیست.

درمان انگشت ماشه ای

تزریق کورتیزون درون غلاف ممکن است انسداد را تخقیق دهد

اگر این درمان موفق نبد یک برش عرضی و سپس شکاف در ندول باعث قطع ندول می شود.

درمان پس از جراحی

دست پس از جراحی حدود ۵ روز در پانسمان قرار می گیرد .

از روز پنجم تکنیکهای کنترل ادم اجرا می شود در این زمان بیمار می تواند دندانه چندین بار حرکات اکتیووپسیو انگشت را انجام دهد.

در صورت نیاز می توان یک اسپیلنت برای بیمار ساخت تا انگشت را در وضعیت باز نگه دارد.

از این اسپیلنت می توان شب نیز استفاده کرد.

در هفته سوم اگر درد وادم کاهش یافته باشد و بیمار قادر به باز کردن انگشت باشد اسپیلنت کنار گذاشته می شود.

از هفته ششم تمرینات مقاومتی آغاز می شود .

مرجع : مرکز جامع توانبخشی ایران

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.