تاثیر استفاده بیش ازحد از خودرو شخصی

در این ویدئو دکتر ابراهیم پیشیاره، دکترای علوم اعصاب شناختی در مورد تاثیر استفاده بیش ازحد از خودرو شخصی بر رشد مغز کودک نکاتی را بیان کردند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.