گردهمایی پایان سال کاردرمانی پیشیاره

برگزاری گردهمایی پایان سال دفتر کاردرمانی پیشیاره در تاریخ ٢۴ اسفند ماه گردهمایی پایان سال دفتر کاردرمانی پیشیاره با حضور درمانگران و کادر اجرائی دفتر صورت پذیرفت.
در این گردهمایی ضمن تشکر از همکاری صمیمانه درمانگران در سال پسین بطور ویژه از جناب آقای هاشمی که اخرین سال حضور در مرکز را بعلت مهاجرت به استرالیا داشتند تقدیر و تشکر به عمل امد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.