گفتار درمانی از طریق حرکات لب

یکی از تمرین های بازیگران و گویندگان حرفه ای ورزش لب برای بیان برخی آواها هستند. برای مثل آوای eee، ooo، ooe، eeo و … می تواند ترکیب های بسیاری برای تمرین الگوهای بیان حروف صدادار و بی صدا است.

حتی می توانید این تمرین را با روش آینه یا روش کارت بازی ترکیب کرده و به جذابیت های این بازی اضافه کنید.

چند نمونه از این واژگان در قسمت زیر آورده شده اند تا شما بهتر با لیست عبارت های مناسب ورزش زبان آشنا شوید. شما می توانید این کار را برای تمامی حروف الفبا انجام دهید.

  • آآآآ / اوووو / ایییی
  • ت ت ت / د د د د د د / پ پ پ پ / س س س / ز ز ز / ش ش ش
  • آآآی – وای – های – بای – جای
گفتار درمانی با شروع از مشکلات ساده تر

از آسان ترین ها شروع کرده و سعی کنید آن ها را برطرف کنید. آسان ترین اختلالات هم به کودک فشار کمتری می آورد هم در زمان کوتاه ترین اتفاقات مورد نظر می افتد.

اگر کودک شما در بیان یک جمله اشکال دارد جمله را به کلمه تبدیل کرده؛ حروف هر کلمه را با کودک تمرین کرده بعد سعی کنید کودک کلمه مورد نظر را بیان کرده و در آخر کودک میتواند روان تر جمله مربوطه را بیان کند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.