درمان لالی انتخابی

متاسفانه بیشتر تحقیقات منتشر شده در باره درمان لالی انتخابی، پژوهش های تک موردی یا با نمونه های کوچک هستند.

اما آن چه که پذیرفته شده است، اثربخشی روشهای درمانی رفتاری برای درمان لالی انتخابی است.

به علاوه برخی مطالعات از دارودرمانی شامل استفاده از SSRIs حمایت می کنند.

درمان لالی انتخابی با روش های درمانی رفتاری

مطالعات زیادی موفقیت تکنیک های رفتاری مانند محوسازی محرک، حساسیت زدایی منظم، تقویت منفی و شکل دهی در درمان لالی انتخابی نشان داده اند.

ترکیبی از این تکنیک ها رایج ترین و موفق ترین رویکرد درمانی است.

رویکرد های رفتاری معمولا از سلسله مراتب یا لیست اولویت بندی شده ای از موقعیت هایی که کودک در آن ها مشکل صحبت کردن دارد استفاده می کنند.

کودک راهنمایی می شود تا در رفتارهای مرتبط با گفتار مانند زمزمه کردن در این موقعیت ها درگیر شود تا به موقعیت های دشوارتر برسد.

هنگامی که پیامدهای ترسناک صحبت کردن اتفاق نمی افتند، اضطراب مراجع کاهش می یابد.

معمولا کودک برای انجام رفتارهای مرتبط با گفتار پاداش دریافت می کند و این موضوع منجر به شکل دهی رفتار صحبت کردن در او و کاهش اضطراب می شود.

دیگر درمان های روانی اجتماعی

دیگر درمان های روانی اجتماعی که شامل شاخص های رفتاری نیز می شوند مانند بازی درمانی، گروه درمانی و خانواده درمانی در بعضی مطالعات در درمان این بیماری مفید واقع شده اند.

درمان گفتار و زبان

همان طور که در DSM-۵ آمده است، یکی از معیارها و علایم لالی انتخابی این است که نشانه ها به دلیل اختلال گفتار یا زبان نباشند. یا این حال غیرمعمول نیست که کودکان مبتلا به لالی انتخابی مشکل گفتار یا زبان را تا حدی داشته باشند که اضطراب مرتبط با گفتار را تشدید کند. ب

ا وجود نبود تحقیقات کافی، به نظر می رسد ترکیب تکنیک های شناختی رفتاری و درمان زبان یا گفتار در درمان کودکانی که مبتلا به لالی انتخابی به همراه بدعملکردی گفتار یا زبان هستند، تا حدودی اثرگذار باشد.

دارو درمانی

در حال حاضر درمان دارویی که توسط سازمان غذا و داروی امریکا برای لالی انتخابی تایید شده باشد، وجود ندارد.

با این حال به دلیل نقش محوری اضطراب در این اختلال، داروهای SSRI در بعضی مطالعات محدود مفید ارزیابی شده اند.

با این حال نگرانی های موجود در مورد دارودرمانی برای کودکان و نوجوانان، مداخلات رفتاری را خط مقدم درمان لالی انتخابی یا همان سکوت انتخابی قرار داده است.

در خصوص درمان موارد مقاوم، ترکیب رفتاردرمانی و دارودرمانی بهترین گزینه است.

مرجع : مرکز جامع توانبخشی کسری

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.