دومین همایش منطقه ای اختلالات طیف اوتیسم

دانشگاه علوم پزشکی همدان -۱۳۹۸

در راستای تحقق پروژه ی ملی “ثبت اولیه و شناسایی و ارجاع زودهنگام کلیه کودکان در معرض خطر ابتلا به اختلال اوتیسم” از هنگام بدو تولد تا پایان دو سال اول زندگی که زیر نظر دفتر توانبخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کشور و با محوریت استان همدان در حال شکل گیری و انجام می باشد، به همت معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی همدان (جناب آقای دکتر بشیریان) و همچنین کلیه گروههای توانبخشی در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی همدان، دومین همایش منطقه ای اختلالات طیف اوتیسم در روز پنج شنبه ۲۹/۱/۱۳۹۸ در دانشگاه علوم پزشکی همدان در تالار  اصلی سالن همایش ها  با حضور استاد گرانقدر جناب آقای دکتر محمدتقی جغتایی (مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی، استاد علوم اعصاب و توانبخشی عصبی دانشگاه علوم پزشکی ایران) و همچنین جناب آقای دکتر حبیب اله موسوی بهار(  رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان) و جناب آقای دکتر بشیریان ( معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه) برگزار گردید.

در این همایش جناب آقای دکتر ابراهیم پیشیاره (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه کاردرمانی) با عنوان تشخیص الگوهای حرکتی زودرس به عنوان نشانه های تشخیصی و درصد ریسک میزان خطر ابتلا به اختلال اوتیسم سخنرانی مبسوطی داشتند. در این سخنرانی که با حمایت حاضرین و اجازه ی کمیته علمی همایش به مدت یکساعت بطول انجامید، جناب آقای دکتر ابراهیم پیشیاره ضمن برشمردن نکات ارزشمند تشخیصی و ارائه میزان آمار جهانی بهبود کودکان در معرض خطر اوتیسم به سمت کودک سالم در اثر مداخلات توانبخشی عصبی بهنگام به تشریح دقیق ایرادات وارده بر  دیدگاههای پیشین نظیر “دیدگاه نظریه ذهن Theory of MIND ” و” نظریه کارکردهای اجرایی Executive Function  ” پرداختند و در ادامه با نمایش فیلمهای مستند علمی به ارزش توجه به تفاوت الگوهای حرکتی زودرس تشخیصی در دیدگاههای نوین نظیر ” همگرایی و پیوند ادراک – عملPerception-Action coupling  و نظریه تکامل و تحول رشدی یکپارچگی حسی-حرکتی SENSORY-Motor integrative development  را تشریح نمودند. در پایان نیز جناب آقای دکتر پیشیاره با توجه به اهمیت و به روز بودن این دیدگاهها و قابل ارزیابی و ملموس بودن موارد منتسب به حیطه ی حرکتی، خواستار آموزش این الگوها به خانواده های جوان و همچنین لحاظ نمودن و گنجاندن این شاحصه ها در بسته ی ارزیابی تشخیصی کشوری شدند که با لطف جناب آقای دکتر جغتایی مورد موافقت قرار گرفت.

در این همایش سرکارخانم دکتر کتایون رازجویان از استادان روانزشکی کودکان دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای دکتر علیزاده از دانشگاه علوم پزشکی ایران و همچنین جناب آقای هوشنگ دادگر از استادان گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز به ایراد سخنرانی پرداختند.

دومین همایش منطقه ای اختلالات طیف اوتیسم

دومین همایش منطقه ای اختلالات طیف اوتیسم

دومین همایش منطقه ای اختلالات طیف اوتیسم

دومین همایش منطقه ای اختلالات طیف اوتیسم

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.