همایش منطقه ای اوتیسم

همایش منطقه ای اوتیسم با حضور دکتر ابراهیم پیشیاره در همدان برگزار گردید.

همایش منطقه ای اوتیسم همایش منطقه ای اوتیسم

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.