آمادگی های لازمه پیش نیاز برای انجام آزمون هوش در کودکان

شرط دستیابی به نتایج معتبر و قابل استناد در هر آزمون، دانستن و آگاهی از قوانین حاکم بر مراحل اجرا تا تفسیر آن آزمون می باشد، بنابراین به شرح چند اصل و قانون محوری در آزمون هوش می پردازیم :

لطفا موارد زیر را حداقل به مدت یک هفته پیش از انجام آزمون، با فرزندتان در منزل به مدت ده دقیقه در یک اتاق ساکت و آرام در قالب شرایط آزمون (رو در رو و چهره به چهره، اعلام پرسش بطور شفاف و آرام ولی بدون توضیح اضافی و تشریح ) تمرین کنید:

  1. برای انتخاب موارد تمرینی می توانید از کتابهای “باشگاه مغز”، ” پرورش توانایی های ذهنی و یادگیری” و یا سایر کتابهای مشابه استفاده کنید. دقت داشته باشید که لازم به آموزش صفحه به صفحه نیست بلکه بطور آزاد از صفحات دلخواه ولی به صورت یک مجموعه بسته ی تمرینی متفاوت و متنوع عمل کنید.
  2. هر پرسش حداقل دو دقیقه زمان برای پاسخگویی خواهد داشت که در روز آزمون از طریق ساعت پشت سر آزمودنی اندازه گیری می شود، بنابراین به فرزندتان بیاموزید که از کل زمان هر پرسش استفاده کند و سریع و زود پاسخ ندهد بلکه هر چقدر میتواند تا زمان اعلام اتمام زمان توسط آزمونگر به تکمیل نمودن پاسخهایش بپردازد.
  3. کامل پاسخ دهید: در هنگام پاسخ در برابر پرسشهایی که با عنوان ” این چیه؟” مطرح میشود. قطعا باید هر آنچه را که می بیند، هر آنچه را که میداند، مشابهت ها، متفاوت ها و کاربردهایش را اعلام کند. مثلا در برابر نمایش تصویر و عکس یک سیب سرخ که آزمودنی می پرسد این چیه؟ ” از آزمودنی انتظار پاسخ کامل اینست ” این سیب است، میوه ای گرد و قرمز رنگ که انواع مختلف و رنگهای زرد و سبز هم دارد و آنرا میخورندش.
  4. در مواردی که حتی پاسخ را بطور دقیق و کامل و قطعی هم نمی داند، بازهم حداقل با در نظر گرفتن موارد مشابه پاسخ دهند و از اشتباه بودن و ناکامل بودن نباید هراسی داشته باشد.
  5. اگر قرار باشد لگو را تکمیل بکند و یا نقاشی بکشد، قطعا دست بکار شود و حداقل کاری را که میتواند انجام بدهد و تصور کار عالی و نتیجه نهایی کامل را در نظر نگیرد.
  6. در طول آزمون لطفا کلماتی نظیر “نمیتوانم”، ” نمیدانم” را بطور کامل فراموش کنید.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.