کارگاه بررسی تاثیر مداخلات دهانی-صورتی در کودکان فلج مغزی

برگزاری کارگاه علمی با عنوان “بررسی تاثیر مداخلات دهانی-صورتی در کودکان فلج مغزی” در روز جمعه تاریخ ۱۳ دی ماه سال ۹۸ در مرکز توانبخشی رشد برگزار شد. این کارگاه توسط خانم نسرین نظری، گفتاردرمانگر مرکز و زیر نظر سرپرست بخش گفتاردرمانی، آقای دکتر سجاد حق شناس صورت گرفت. در این کارگاه به بررسی پروتکلهای درمانی مداخلات زودهنگام دهانی در حوزه گفتاردرمانی و اثربخشی این پروتکلها بر پیشرفت سریعتر کودکان فلج مغزی در حیطه حرکتی- گفتاری و شروع حرکات دهانی غیرگفتاری پرداخته شد. با حضور همکاران کاردرمانگر در این کارگاه، ارتباط و هماهنگی بیشتری در خصوص کودکان فلج مغزی و درمان آنها بین بخش های مختلف مرکز رشد ایجاد شد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.