موسسه پژوهشی کودکان دنیا

همراه با خانواده های کودکان اوتیسم در پارک نوروز به استقبال بهار می رویم.

با ما در این روز شاد همراه شوید.

استقبال نوروز همراه با کودکان اوتیسم
 
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.