عنوان مقاله : آیا بین اختلال عملکردهای اجرایی و نشانه ها و علائم رفتاری اختلال اوتیسم در کودکان با اختلال اوتیسم سطح بالا  ارتباطی وجود دارد؟ مرور نظام مند (اصل مقاله به زبان انگلیسی می باشد)

نویسندگان: ولی شیری, سید علی حسینی, ابراهیم پیشیاره, محبوبه امامی , اسماعیل شیری.

نویسنده مسئول: ابراهیم پیشیاره   eb.pishyareh@uswr.ac.ir

نام مجله: مجله آرشیو نوروساینس (Archives of neuroscience)

سال انتشار: ۱۳۹۷. April 2018. .

خلاصه ی مقاله: رابطه اختلال عملکرد اجرایی با علائم و نشانه های رفتاری اختلال اوتیسم در کودکان با اختلال اوتیسم دارای عملکرد سطح بالا یکی از مهمترین علاقه های پژوهشگران جهت بررسی و تحقیق است. این مقاله ی بررسی مرور نظام مند  روی مقالاتی که تا پیش از پانزدهم سپتامبر سال ۲۰۱۷ چاپ شده بودند و در پایگاههای علمی معتبر شامل Medline  وEmbase  قابل دسترسی و موجود بودند، صورت گرفته است.  مطابق با معیارهای ورود و خروج، شانزده مقاله ی دارای متن کامل انتخاب شدند.

نتیجه گیری: اختلال عملکرد اجرایی با نشانه ها و علائم رفتاری اختلال اوتیسم مرتبط می باشند. هر چند برای تعیین ارتباط دقیق و میزان تاثیر نیازمند پژوهش های آتی می باشد.

واژگان کلیدی: اختلال عملکرد اجرایی، اختلال اوتیسم، علائم رفتاری، مرور نظام مند.

لینک دسترسی به کل مقاله :

http://archneurosci.com/en/articles/64303.html

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست