کاردرمانی پس از ترمیم تاندون انقباضی دست
قبل از اینکه بیمارستان را ترک کنید یک متخصص دست برای شما از یک اسپیلنت محافظ استفاده میکند این اسپیلنت یا آتل برای جلوگیری از انقباضهای عضلانی درناحیه جراحی است ،توصیه می شود که هر روز برای حداقل ۴ هفته و سپس در طول شب برای دو هفته از اسپیلت استفاده شود
نمونه هایی از تمرینات کاردرمانی پس ازجراحی دست :
به آرامی انگشت آسیب دیده خود را از انگشتان دیگر جدا کند و به آرامی آنها را خم کنی و ناخن های خود را به کف دست نزدیک کنید . اگر فرد سیگار میکشد توصیه میشود که ترک کند زیرا سیگار کشیدن می‌تواند باعث کاهش گردش خون در دست شود و بهبودی دست را به تعویق اندازد
زمان بازگشت به کار پس از ترمیم تاندون های فلکسوری یا خم کننده :
فرد می‌تواند پس از ۶ هفته رانندگی کند و بعد از ۸ هفته فعالیت هایی مانند بلند کردن اجسام سبک و بعد از ۱۲ تا دوازده هفته فعالیت های ورزشی را ادامه دهدجراحی یک تاندون فلکسور ۴۵ تا ۶۰ دقیقه طول می کشد جراحی برای جراحت جراحات شدید میتواند خیلی طولانی تر باشد
  1. پس از جراحی قسمت درگیر دروضعیتی بیحرکت می شود که کمترین کشش روی عضله جابه جا شده  وارد شده.
  2. دست به مدت ۲ تا ۳ هفته بیحرکت می شود پس از هفته سوم اسپیلنت حفاظتی به مدت ۲تا ۳ هفته دیگر دست را حمایت می کند.
  3. تمرینات حرکتی با حرکات وفعالیتهای کنترل شده  اکتیو آغاز می شود و باید از هر حرکت قوی اجتناب شود.
  4. تکنیکهای کاهش ادم درصورت نیاز می تواند اجرا شود.
  5. درحدود هفته ششم پس از عمل می توان حرکات را در دامنه بیشتری انجام داد (دامنه کامل) و به تدریج درهفته هشتم از مقاومت به عنوان تقویت عضلات می توان استفاده کرد.

نکته مهم در تمام مراحل جلوگیری از انجام حرکات غلط و جایگزین (Trick ) به جای حرکت صحیح می باشد.

تاندون ترانسفر (جابه جایی تاندون، انتقال تاندون)

تاندون ترانسفرجراحی است که درآن انتهای یک تاندون نانکشنال به یک بخش استخوانی یا تاندون دیگر متصل می شود، تا مکمل یا جایگزین عملکرد تاندون گیرنده گردد.

تاندون ترانسفر آخرین اقدام درتوانبخشی  دست است.

هدف تاندون ترانسفر بازگرداندن عملکرد ازدست رفته عضله یا گروه عضلانی است.

فاکتورها و شرایط لازم جهت انجام عمل تاندون دست
حس :

قبل از انجام عمل ارزیابی دقیق حسی بسیار مهم است زیرا باید مقداری حس وجود داشته باشد .

دامنه حرکتی مفصل :

قبل از انجام جراحی مفاضلی که درمحدوده ترانسفر قرار دارند باید محدوده حرکت (PROM ) کاملی داشته باشند

کاملی داشته باشند. به همین دلیل مساله تامین تحرک قبل از عمل حائز اهمیت است.

قدرت عضلانی :

قبل از عمل کار درمان باید ارزیابی دقیقی از عضلات بیمار به عمل آورد. تا بهترین عضله را که در شرایط مطلوبی از نظر قدرت قرار دارد مشخص کند زیرا پس از انجام عمل یک درجه ازقدرت عضله کاسته می شود سپس عضله جابه جا شونده حتماً باید دارای قدرت نرمال باشد. درغیر این صورت قبل از عمل کار درمان باید عضله را تقویت کند.

مرجع : ( تاندون دست ) مرکز جامع توانبخشی ایران

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.