عقب زدگی زانو (ژنورکورواتوم back-knee)

در اندام تحتانی یکی از بزرگترین موانع برای جابجایی مو ثر نیرو ،بدشکلی عقب زدگی زانو می باشد .

هنگامیکه این انحراف رخ می دهد ران و قسمت تحتانی بدن عقب تر از حالت طبیعی قرار می گیرد .عقب زدگی زانو معمولاً بدشکلی ثانویه
ناشی از تغییرات انتهایی مفصل و الگوهای حرکت جبرانی است .

مقدمه : عقب زدگی زانو در اثر دو عامل به وجود می آید .

  1. مشکلات عضلانی -اسکلتی
  2. مشکلات موتورنورن (حسی -حرکتی )

انحراف ناشی از بافت نرم یا شلی قسمت خلفی یا خلفی -داخلی یا خلفی -کناری مفصل بوده و درفاز تحمل وزن در هنگام راه رفتن دیده می شود.
کاهش طول قدم ، کشاد کشاد قدم برداشتن و شتاب زدگی از عوارض اولیه ای است که در این دفورمیتی (بدشکلی )رخ می دهد.
همچنین جابجایی طرفی تنه ومصرف زیاد انرژی در هنگام راه رفتن از نکات دیگر قابل ذکر در این دفورمیتی است.
علل متعدد برای عقب زدگی زانو ذکر شده است که شامل کوتاهی پلانتار فلکسورها ، ضعف عضله چهار سر( quadri ceps)، اختلاف طول
دواندام تحتانی (دو پا) و ضعف عضلات باز کننده لگن می باشد.

چکیده ای از مفصل زانو :

زانو بزرگترین مفصل سیستم اسکلتی انسان و از نظیر بیومکانیکال  از پیچیده ترین آنهاست .
طراحی نا متقارن قسمت پایین استخوان ران منجر به پیچیدگی حرکت در این مفصل در حین تحمل وزن می شود .

حرکت عملکردی زانو:

در فاز تحمل وزن بسته شدن زانو جهت بهره وری انرژی و شروع حرکت نیاز به جابجایی عمده فشار دارد .
برای تبدیل انرژی پتانسیل به جنبشی جهت شروع حرکت از حالت تحمل وزن (سکون)حرکت زانو ضروری است .

درمان عقب زدگی زانو :

جهت درمان این ناهنجاری با توجه به عامل بوجود آورنده می توان از تزریق بوتاکس و جراحی جهت درمان کوتاهی پلانتارفلکسورها واختلاف طول دو پا و از درمان توانبخشی جهت
تقویت عضله چهارسر و عضلات باز کننده لگن استفاده نمود .همچنین جهت از بین بردن این مشکل میتوان از اسپیلنت های کمکی همانند A.F.o و knee cage استفاده کرد.
در صورت کم بودن اختلاف طول پا نیز می توان  از کفی مخصوص  استفاده نمود.

در صورت عدم درمان :

عقب زدگی زانو میتواند  مشکلات جبران ناپذیری همچون عدم تعادل در هنگام راه رفتن و صدماتی برای مفصل زانو به وجود آورد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.