اریتروملالژیا

نام این بیماری که با نام دیگرErythermalgia(اریترمالژیا) نیز شناخته میشود از سه کلمه یونانیMelos-limb,erythos-red وalgos-pain گرفته شده است.بیماری بشدت نادر است ولی امکان بروز آن در افراد مختلف یک خانواده وجود دارد.بیشتر کودکان مبتلا به این بیماری درحدود ۱۰ سالگی علائم شان بروزمیکنند. این بیماری در دخترها شایع تر است. بیشتر کودکان مبتلا به این بیماری درحدود ۱۰ سالگی علائم شان بروزمیکنند. این بیماری در دخترها شایع تر است.
بیماری اریتروملا لژیا با احساس سوزش و گرمی و قرمزی و تورم در پاها و به میزان کمتری دردست ها مشخص میشود. علایم آن با قرار گرفتن در معرض گرما شدت پیدا میکند و با سرد کردن انتهاها بهبود می یابد ،این اختلاف درحدی است که اغلب کودکان حاضر به خارج کردن پا از آب یخ نمیشوند.سیر بیماری سخت و رنج آور است. به نظر میرسد اجتناب از حرارت و ورزشهای شدید موثرترین شیوه کنترل بیماری است .
داروهای مختلف و متعددی برای کنترل درد این بیماران بکار رفته است شامل داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی،مسکن ها و داروهائی که گردش خون را افزایش می دهند(این داروها “وازودیلاتور” نامیده می شوند). این بسته به نظر پزشک است که برای هر کودکی کدام درمان مناسب تر است .
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.