اکولیلیا چیست؟

اکولیلیا اصطلاحی است  برای زمانهایی که کودک گفته های دیگران را تقلید و تکرار می کند استفاده می شود.

به عنوان مثال اگر از فرزند خود بپرسید کیک می خوری ؟

بجای اینکه بگوید “بله” می گوید “کیک” .

همچنین نوعی اکولیلیا به نام “delayed echolalia” وجود دارد که کودک چیزهایی را که قبلا شنیده است تکرار می کند .

به عنوان مثال،

یک کودک ممکن است یک جمله  از یک فیلم مورد علاقه خود را تکرار کند، حتی ادر زمانهایی که فیلم پخش نمی شود. تکرار جملات در کودکان را می توانیم همان اکولیلیا بنایم .

آیا اکولیلیا عادی است؟

در یک کلمه :

گاهی اوقات طبیعی است.اکولیلیا ، و یا تکرار آنچه شنیده می شود،یک بخش بسیار نرمال از رشد گفتار و زبان است.

بچه هائی که در حال یادگیری صحبت کردن هستند بصورت مداوم از آن استفاده می کنند .

اگر پسر یکساله ام بخواهد برود حمام ، به من می گوید “حم” ( او هنوز کلمه حمام را کامل نمی گوید) .

اگر از او بپرسم می خواهی برویم حمام ؟نمی گوید “بله”  ، بلکه دوباره می گوید “حم” .کودکان یاد می گیرند از تکرار آنچه در اطرافشان می شنوند استفاده کنند .سپس، با افزایش مهارت زبان شان ،

آنها شروع به ساختن جملات  خود می کنند و شما می بینید که استفاده از “تکرار” یا  “اکو” کاهش می یابد.

با این حال،

بعضی از کودکان این مرحله اکولیلیا  را از دست نمی دهند.

بعضی از بچه ها فقط گفته های دیگران را  تکرار می کنند و به ندرت افکار یا جملات خود را مطرح می کنند.

شاید ما دوست داشته باشیم که طوطی سخن گوی ما گفته های ما را تکرار کند

ولی دوست نداریم که فرزندمان صرفا آنچه دیگران می گویند تکرار کنند!.

بعضی از کودکان

به هیچ وجه حرفی نمی زنند مگر آنکه یک تکه از فیلم و انمیشنی باشد که قبلا شنیده باشند.

این نوع اکولیلیا بخشی از رشد گفتار و زبان نیست می تواند

نشان دهنده مشکلات کودک در یادگیری گفتار و زبان باشد.

ما در این نوشته درباره تکرار کلمات کودکان و تکرار جملات کودکان صحبت کردیم

و در ادامه می خواهیم بگویم در حالت طبیعی این تکرار کلمات و جملات در کودکان تا چه زمانی ادامه پیدا می کند و از چه زمانی کاهش پیدا می کند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.