عنوان: مقایسه پروتکل اسپایدر کیج در بهبود حرکات درشت کودکان مبتلا به فلج مغزی با تمرینات معمول کاردرمانی

تهیه و تنظیم: علیرضا نداف

کارشناس ارشد کاردرمانی و سرپرست سایت جسمی دفتر کاردرمانی پیشیاره

فلج مغزی دومین اختلال رایج سیستم عصبی در نوزادان در حال رشد محسوب می شود. حرکات درشت مهمترین فاکتور برای انجام کارهای روزمره زندگی است، که در این اختلال به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد. با توجه به بررسی های انجام شده اخیرا ثابت شده است که با تمرینات مناسب می توان باعث بهبود حرکات درشت در کودکان فلج مغزی شد، یکی از این روش های درمانی تمرینات اسپایدر کیج می باشد.

اهداف تمرینات اسپایدر کیج

این وسیله در انجام تمرینات داینامیک، بهبود دامنه حرکتی فعال و غیر فعال و بهبود قدرت عضلات موثر است. با استفاده از این ابزار می توان گروه عضلات خاصی را برای تقویت مورد هدف قرار داد و علی رغم تون بالای عضلات کودکان فلج مغزی می توان تمرینات را به بهترین شکل انجام داد. این رئش باعث می شود تا عضلات دارای اسپاستیسیته بتوانند منقبض شوند و در نهایت به هدف اصلی که بهبود تعادل، راه رفتن و هماهنگی عضلات است دست یابیم.

با  استفاده از این تمرینات می توان به شکلی کاملا بی خطر مهارت هایی نظیر: پریدن، شیفت کردن وزن حین راه رفتن، بالا و پایین رفتن از پله را به کودکان دارای این اختلال آموزش داد. در حقییت هدف اصلی استفاده از این روش درمانی بهبود حس تعادل، راستای بدن و تون عضلات است.

اهداف تمرینات معمول کاردرمانی

  1. بهبود کارایی عضلات
  2. جلوگیری از کوتاه شدگی عضلات برای بهبود حرکت
  3. استفاده از تمرینات برای بهبود تعادل، راه رفتن، قدرت و هماهنگی عضلات

در بررسی به عمل آمده در سال  ۲۰۱۶ که ۱۰ کودک  ۴ تا ۸ ساله مبتلا به فلج مغزی( ۶ نفر دایپلژی، ۲ نفر همی پلژ و ۲ نفر هایپوتونیا) را به ۲ گروه ۵ نفره تقسیم کردند (یک گروه ۵ نفره تمرینات کاردرمانی معمول و یک گروه تمرینات اسپایدر کیج را دریافت کردند).

گروهی که تمرینات اسپایدر کیج را دریافت می کردند، این تمرینات را ۵ روز در هفته و هر روز به مدت ۲ ساعت دریافت کردند.

گروه دیگر به همین مدت تمرینات معمول کاردرمانی را دریافت کردند.

در نهایت با توجه به بررسی ها مشخص شد که تمرینات اسپایدر کیج در مقایسه با تمرینات معمول کاردرمانی باعث بهبود بیشتری در حرکات درشت مانند: راه رفتن، پریدن، بالا و پایین رفتن از پله، راستای بدن، تعادل هماهنگی عضلات و …… می شود.

 

 

 

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.