شکستگی کالیس

افتادن روی دست باز باعث این شکستگی می‌شود . اوایل، این شکستگی را در زنان سالخورده‌ای که دچار پوکی استخوان و یائسگی بودند شرح دادند، اما منحصر به این گروه نیست . ارتباط این شکستگی با پوکی استخوان به حدی است که تنها یک شکستگی از آن ارتباط بیشتری با استئوپوروز دارد که شکستگی ستون فقرات است.

تشخیص :  مچ دردناک ،‌متورم شده و با جابه جایی قطعه شکسته بطرف دور سال همراه است که ظاهر یک چنگال وارون را دارد.

در لمس : مچ حساس و دردناک است.

درمان:

مچ  در flex و v.o بی حرکت می شود. ۳ هفته گچ تا بالای آرنج و ۳ هفته نیز گچ تا زیر آرنج short arm-cast گرفته می شود.

کار درمانی پس از باز کردن گچ :

  1. کاهش ادم : جهت این عمل از تکنیک ها کاهش اوم همچون  elevation، دستکش های فشاری ، ماساژ striy mrappiy استفاده می شود.
  2. حفظ دامنه حرکتی و فانکشن : انجام حرکات اکتیو و پسیر جهت حفظ دامنه و کسی ضروری است از تکنیک های int moibilization (تحرک مفصل) پس از یک دوره طولانی بی حرکتی در گچ نیز استفاده می شود.
  3.  کاهش درد : تکنیک های گرمایی همچون حمام پارافین و  hpt peak,ir به بازگشت دامنه  و کسی و کاهش درد کمک می کند.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.