سخنرانی دکتر پیشیاره اوتیسم

سمینار مراکز توانبخشی سراسر کشور

سخنرانی دکتر ابراهیم پیشیاره

اوتیسم ؛ درد مشترک خانواده ها و درمانگران ، تأکیدی بر اهمیت همگرایی مداخلات

۶ / ۱۲ / ۹۸ و ۷ / ۱۲ / ۹۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.