برنامه کنفرانس یک روزه ی تخصصی کودکان با فلج مغزی در بیمارستان توانبخشی رفیده در قیطریه
که اساتید دانشگاه و متخصصین از جمله جناب آقای  دکتر پیشیاره در آن سخنرانی خواهند نمود.

تخصص سخنران نام ونام خانوادگی سخنران عنوان سخنرانی ساعت تاریخ
تلاوت قرآن و سرود ملی

پیش آزمون

  ۲۶/۰۲/۹۶
فوق تخصص نورولوژی اطفال

متخصص طب فیزیکی

متخصص طب فیزیکی

دکتر امین شاهرخی

دکتر الهام لونی

دکتر حجازی

علایم وارزیا بیهای فلج مغزی ۰۹:۰۰-۰۸:۰۰
دکترای تخصصی کار درمانی         

دکتر نازیلا اکبرفهیمی

 

 

 

تقسیم بندی فلج مغزی ۹:۱۵-۰۹:۰۰
متخصص طب فیزیکی

دکترای تخصصی کاردرمانی

دکتر حجازی

دکتر سید علی حسینی

درمان اسپا سیتیسی ۱۰:۰۰-۹:۱۵
متخصص جراحی ارتو پدی اطفال

دکترای تخصصی کاردرمانی

دکترای ارتوپدی فنی

دکتر امیر رضاوفایی

دکتر فهیمی

مهندس سید احمد رضا خادم

درمانهای جراحی وتوانبخشی در فلج مغزی ۱۰:۴۵-۱۰:۰۰
استراحت وپذیرایی

 

۱۱:۰۰-۱۰:۴۵
فوق تخصص جراحی ترمیمی گفتار

دکترای تخصصی گفتار درمانی

دکتر هاشم شمشادی

دکترمرتضی  فرازی

اختلالات بلع وگفتار رد فلج مغزی ۱۱:۳۰-۱۱:۰۰
متخصص تغذیه دکتر معصومه موجانی ارزیابی رشد وتغذیه در کودکان فلج مغزی ۱۲:۰۰-۱۱:۳۰
 

متحصص طب فیزیکی

دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی

دکتر الهام لونی

دکتر ابراهیم پیشیاره

مداخلات نوین در درمان اختلالات حرکتی فلج مغزی ۱۲:۳۰-۱۲:۰۰
دکترای تخصصی کادرمانی دکتر هوشنگ میرزایی بازی درمانی در فلج مغزی ۱۳:۰۰-۱۲:۳۰  
گروه مدرسین پس از آزمون  وپرسش وپاسخ ۱۴:۰۰-۱۳:۳۰

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.