در ماه دسامبر سال ۲۰۲۰ بنا به همت موسسه مغز و شناخت لورتا در امریکا، فراخوان دوره ی علمی ” اصول نوروساینس شناختی” اعلام شد. نوروساینتیستها و درمانگران و پزشکان زیادی از کشورهای مختلفی در این رقابت ورودی شرکت کردند و پس از انجام مصاحبه اولیه افراد برگزیده به مدت ۱۵ جلسه در این دوره علمی شرکت و در هر جلسه امتحانان برگزار میشد. این دوره علمی با هدف افزایش بار علمی و آشنایی شرکت کنندگان با جدیدترین مطالب علمی این حوزه برگزار شد. پس از اتمام دوره ازمون نهایی برگزار و افراد با توجه به نمراتشان در ازمونها رتبه بندی شدند.
آقای دکتر سجاد حق شناس متخصص علوم اعصاب شناختی از کلینیک رشد نیز پس از قبولی در مصاحبه ورودی در این دوره شرکت نمود که پس از اتمام دوره و با موفقیت در ازمون نهایی با نمره عالی A گواهینامه علمی شرکت دراین دوره را کسب نمود.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.