کودکان اتیستیک را چگونه آموزش بدهیم؟

به گفته متخصصان روان درمانی کودک، یک برنامه تحصیلی موثر برای دانش آموزان اتیستیک باید مشخصات زیر را دارا باشد:

  • مداخله زودهنگام در رفتار کودک را تشویق کند.
  • سازمان یافته و برنامه ریزی شده باشد.
  • برنامه آن قابلیت پیش بینی داشته و معلمان و درمانگران آن ثابت باشند.
  • برنامه های درمانی تخصصی و درمانگران کارآمد داشته باشد (گفتاردرمانی، فیزیوتراپی، کاردرمانی و …)
  • هر معلم مسوولیت تعداد کمی دانش آموز را به عهده بگیرد.
  • آموزش هر وظیفه به چند مرحله ساده تقسیم شود.
  • معلمان و درمانگران برای جلب توجه، بسته به علایق کودک از پاداش های مختلفی استفاده کنند.
  • برای تکرار رفتارهای مناسب از تقویت کننده های مثبت و پاداش استفاده شود.
  • خانواده ها تشویق شوند که درمان را در خانه ادامه دهند.

هر چه کودکان اتیستیک زودتر تحت آموزش خاص قرار گیرند، سریع تر به سطح رفتار عادی می رسند و هر چه ساختار برنامه درمانی منظم تر باشد، بهبودی زودتر حاصل می شود.

مرجع: انجمن اتیسم ایران

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.