مدیریت استرس در زمان بحران ها از عوامل کلیدی در بهداشت روان است.کتاب مدیریت استرس در زمان همه گیری کرونا نوشته جناب آقای دکتر حق شناس در راستای رسیدن به این بهداشت روان تالیف گردیده است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.