کاردرمانی جسمانی که یکی از بزرگترین و پرکار ترین سایت های مجتمع توانبخشی عصبی رشد می باشد .

به ارائه انواع مداخلات جسمی حرکتی برای کودکانی با سطوح مختلف مشکل ( از فلج مغزی و مشکلات شدید حرکتی گرفته تا مشکلات خفیف حسی و تعادلی و هماهنگی های حرکتی )

می پردازد و با استفاده از نیروهای کارشناس و کارشناس ارشد کاردرمانی تلاش می کند مشکلات مراجعان گرامی را در زمینه جسمی ، تعادلی و حرکتی به حداقل برساند.
همچنین بخش های کاردرمانی اندام فوقانی (دست) و ماساژهای تخصصی نیز زیرمجموعه ی این بخش (کاردرمانی جسمانی) محسوب می گردند.
سرپرست کل این سایت جناب آقای دکتر ابراهیم پیشیاره می باشد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.