کاردرمانی دست تحت نظر کارشناسان ارشد کاردرمانی به ارائه مداخلاتی از کاردرمانی جسمی که به طور ویژه بر روی عملکردهای شانه ، آرنج ، مچ ، انگشتان ، کف دست ، مهارتهای دیداری و دستی ، هماهنگی های حرکتی دست و انگشتان ، مهارتهای لمسی ، افزایش قدرت عضلانی ، دامنه حرکتی فعال دست و در نهایت افزایش عملکردهای دستی نظیر بهبود و خوانا تر شدن دستخط ، مهارتهای ترسیمی ، هنرهای خلاقانه و … می پردازد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.