سایت کاردرمانی ذهنی با هدف توانبخشی عصبی ، اجرا و انجام مداخلات کاردرمانی ذهنی بر روی توانخواهان ایجاد و تاسیس شده است.همچنین سایت های اتاق تاریک رایانه ای (CDR)، آموزش و VMT نیز جزو سایت کاردرمانی ذهنی محسوب می گردند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.