جلسه ژورنال کلاب با عنوان حرکت درمانی از طریق ترغیب محدودیت روز جمعه مورخ ۸/۱۰/۹۱ ساعت ۹ صبح با سخنراتی جناب آقای امیر حسن کهن و با حضور دکتر ابراهیم پیشیاره و درمانگران سایت جسمی آقایان: سلیمانی مقدم، نعیمی، امینی، شیری، نوری، فتح و نداف برگزار گردید.
خلاصه سخنرانی به شرح زیر میباشد:

Constraint-Induced Movement Therapy/ (CIMT)

حرکت درمانی از طریق ترغیب محدودیت

در این جلسه پیرامون میزان شیوع بیماری فلج مغزی (cerebral palsy) و به طور خاص نوع همی پلژی (hemiplegia) آن بحث گردید و اینکه درگیری اندام فوقانی (upper extremity) عارضه ای بسیار شایع و قابل تامل در درمان این کودکان می باشد. در ادامه در خصوص درمان های رایج و به عبارتی درمان های سنتی (conventional) در اندام فوقانی کودکان فلج مغزی و روش درمانی CIMTسخن گفته شد. از موارد مورد اشاره، ساز و کار (mechanism) ایجاد بلااستفادگی آموخته شده (learned nonuse) در اندام فوقانی این کودکان بود. پروتکل درمانی این روش(CIMT) به این شکل می باشد که مراجع ۲۱ روز در فرایند درمان قرار می گیرد. اندام کمتر مبتلا (less affected) محدود گشته و از اندام بیشتر مبتلا (more affected) کار فشرده (intensive) گرفته می شود. اندام کمتر مبتلا در ۹۰ درصد ساعات بیداری کودک محدود میگردد و از اندام مبتلاتر به مدت ۵ ساعت در روز در بخش کاردرمانی کار فشرده گرفته می شود. پیشنهاد بر اثربخشی این درمان در متون علمی ذکر شده است. در انتها نیز برخی از تصاویر از تمرین های استاندارد انجام شده نمایش داده شد. این پروژه در مرکز کاردرمانی رشد (: مرکز کاردرمانی میرداماد سابق) در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کاردرمانی انجام شد و منجر به چاپ مقاله در مجله علمی- پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

در پایان پیرامون سولات مطرح شده توسط حاضرین بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

برخی از سوالات مطرح شده توسط حاضرین:

  • تفاوت تاثیر روش محدودیت درمانی در کودکان و بزرگسالان/آقای دکتر پیشیاره
  • تاثیر روش محدودیت درمانی بر غلبه طرفی کودکان/آقای دکتر پیشیاره
  • تفاوت روش محدودیت درمانی و روش TMS /آقای دکتر پیشیاره
  • چگونگی استفاده از این روش در کودکان اتیسم/آقای نعیمی
  • چگونگی انجام برنامه ها و شیوه انجام تمرینات در این روش/آقای سلیمانی
  • احتمال تاثیر منفی این روش در مسائل رفتاری کودکان/آقای نوری
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.