هماهنگی بین هیجانات صدایی و حرکتی یکی از ویژگیهای اصلی رشد طبیعی است و اگر کودکی نتواند این هماهنگی را ایجاد کند مشکل پاتولوژیک دارد. این در حالی است که برخی خانواده ها بدون دقت به آنچه کسب مهارت های ضروری قلمداد می شود سعی در انیشتین پروری فرزند خود دارند. خانواده ها باید بدانند که صرف استفاده از برخی سی دی هایی که در این زمینه وجود دارد قرار نیست مغز کودکان ایرانی را متحول کرده و آن را نخبه بار بیاورد. در دنیای امروز که تک فرزندی رواج بیشتری پیدا کرده و زندگی ها پرمشغله شده است، خانواده ها کمتر با کودکان شان بازی می کنند و این باعث می شود بسیاری از مهارت هایی که کودک در سنین پایین باید به دست آورد، نادیده گرفته شود. باید توجه داشت که مغز کودک در سنین زیر ۳ سال در هر ثانیه ۱۰ هزار سیناپس ایجاد می کند که باعث افزایش قدرت یادگیری می شود. این در حالی است که بین سنین ۳ تا ۵ سال در هر ثانیه تنها یک سیناپس ایجاد می شود، بنابراین زیر ۳ سال دوران طلایی است که می تواند از بسیاری از پاتولوژی ها و مشکلات جلوگیری کرد. کاردرمانی یکی از کارهایی است که در شیوه ها و روش های مختلف می تواند از دید تکاملی و تقویتی به کودک در کسب مهارت های گوناگون حسی، حرکتی، گفتاری، شنیداری و دیداری موفق باشد. در این روش کودک بسته به شرایطی که در آن قرار دارد، می تواند از زیر یک سال کاردرمانی را در زمینه های مختلف از جمله ماساژ آغاز کند.
در بخش بعدی این مصاحبه با مطالبی در رابطه با تاثیر بازی درمانی،افزایش توجه با تقویت دیداری و تقویت حس لمس آشنا میشویم.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.