پروژه MSSNG چیست؟

مطالعات مغزی شواهدی به دست داده اند که در اتیسم سیناپس های متعددی درگیر هستند.

محققان پیشنهاد داده اند که روزی امکان پذیر خواهد بود تا اتیسم را با داروها درمان کنند که در این حالت سلول های ارتباطی مغزی به حالت عادی بازمی گردنند.

تحقیقات جدید پیشنهاد می کنند که کودکان متاثر از اتیسم، سیناپس ها یا ارتباطات بین سلول های مغزی اضافی دارند که این سیناپس های اضافی به رکود در فرایند هرس طبیعی مربوط است تا در طول رشد اتفاق می افتد.

همچنین محققین یافته اند که دارو راپامسین موجب بازگردانی هرس سیناپسی طبیعی و کاهش رفتارهای شبه اتیسم در موش های مدل اتیسم می گردد. آنها اعتقاد دارند که روزی یک داروی مشابه ای برای درمان اتیسم یک کودک، یا حتی بزرگسال که تشخیص گرفته ممکن استفاده شود. این گزارش توسط نورولوژیست های مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا در مجله نورن به چاپ رسیده است.

 

مرجع: انجمن اتیسم ایران

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.