همکاری جناب اقای دکتر پیشیاره با مدرسه بین الملل حکیم

همکاری جناب اقای دکتر پیشیاره با مدرسه بین الملل حکیم

“مغز کودک خود را بشناسیم”

با حضور دکتر ابراهیم پیشیاره متخصص علوم اعصاب شناختی و استادیار دانشگاه

چهاردهم بهمن ماه ساعت ۱۶-۱۳

سالن مجتمع بین المل حکیم

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.