در تاریخ ۲۳/ ۳/۱۳۹۳ ، نخستین جلسه جهت ایجاد هماهنگی در فراگردهمایی کاردرمانگران بالینی ایران در رستوران نایب تهران واقع در خیابان ولیعصر از ساعت ۸:۳۰ تا ساعت ۱۱:۰۰ ، به صرف صبحانه برگزار گردید.
دراین جلسه جمعی از دست اندرکاران گروه ” First Occupational Therapy Group ” به نیابت از افراد عضو گروه و میهمانان ثبت نام کرده در روز سی ام خردادماه ۱۳۹۳ در جلسه فراگردهمایی کاردرمانگران بالینی ایران حضور داشتند. از جمله افراد حاضر در این جلسه ی هماهنگی میتوان جناب آقایان فرزاد جعفری، مهیار توحید، فرهنگ محمدخانی، مجید نعیمی و دکتر ابراهیم پیشیاره را نام برد . لازم بذکر اینکه سرکارخانم نگار کلامی و سرکارخانم حکیمه عبادیان از جمله همکاران محترم استان البرز نیز در این جلسه حضور داشتند و با بزرگواری قبول زحمت کرده بودند و با دلسوزی بسیار در جلسه حضور فعال و ارزشمندی داشتند.

نخستین جلسه هماهنگی فراگردهمایی کاردرمانگران بالینی ایران
مهمترین نتایج این جلسه هماهنگی به قرار زیر بود :

  • جمع بندی موارد مطروحه از جانب همکاران و درمانگران بالینی و ارائه آن جهت تهیه پیش نویس نامه به وزیر
  • کسب توافق نهایی برای الزام ارسال نامه به وزیر و راهکارهای پیگیری مستمر آن
  • دسته بندی میهمانان نشست فراگردهمایی در سه گروه بمنظور ارتقای هماهنگی در موارد مطروحه
  • کسب توافق نهایی برای هم اندیشی با رئیس بورد و رئیس انجمن علمی بمنظور یافتن قدرت اجرائی در قالب یک بازوی صنفی برای انجمن علمی و یا تشکیل یک اتحادیه صنفی بالینی
  • تعیین نمایندگان گروهها برای جمع آوری نظرات افراد مختلف و درخواست از آنان برای مشخص نمودن سخنران جهت ارائه موارد به رئیس بورد و رئیس انجمن علمی.

توضیح اینکه مقرر گردید تا دوستان و همکاران کاردرمانگران بالینی در چهارگروه ( گروه اول : مدیران مراکز کاردرمانی دارای سابقه بیشتر از پنج سال، گروه دوم : مدیران مراکز کاردرمانی دارای سابقه کمتر از پنج سال، گروه سوم : درمانگران باسابقه در مراکز درمانی، گروه چهارم : همکاران جوان فارغ التحصیل ) قرار گرفتند. همچنین مقرر گردید تا جناب مهیار توحید و دکتر ابراهیم پیشیاره بعنوان مجریان برنامه مسئولیت کنترل موضوعات بحث ها، مدت زمان پرسش و پاسخ و در نهایت جمع بندی مراسم را عهده دار باشند.
لازم بذکر اینکه برنامه ریزی به این صورت خواهد بود که نمایندگان کارگروه ها با سایر میهمانان دارای شرایط تا قبل از سی ام خردادماه رایزنی نموده جمع بندی موارد را در قالب یک سخنرانی در مدت زمان ۱۵ دقیقه در روز سی ام خردادماه در نشست فراگردهمایی کاردرمانگران بالینی ایران ارائه بدهند.
آقایان فرزاد جعفری ، فرهنگ محمدخانی، سروش بخشی ، ناصر نجاریون و سرکارخانم پریسا رشیدزاده بعنوان نمایندگان کارگروه در گروه اول تعیین گردیدند. آقایان مجید نعیمی ، مهدی جهانی و سرکارخانم شبنم مکرم بعنوان نمایندگان کارگروه در گروه دوم تعیین گردیدند. آقایان سامان فتاحی فر، میلاد محمدی، پریسا یاری، فائزه دهقان طرزجانی و مجید آجورلو بعنوان نمایندگان کارگروه در گروه سوم تعیین گردیدند. سرکارخانم عالیه سارلی، مارال سعادت، شیوا عابدینی و رامین فروهر بعنوان نمایندگان کارگروه در گروه چهارم تعیین گردیدند.
لازم به یادآوری است که مراسم نشست فراگردهمایی کاردرمانگران بالینی ایران در روز سی ام خردادماه ۱۳۹۳ در رستوران نوید تهران از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۲:۳۰ با حضور دکتر سید علی حسینی ( رئیس بورد تخصصی کاردرمانی کشور ) و دکتر مهدی علیزاده ( رئیس انجمن علمی کاردرمانی ایران) برگزار خواهد گردید.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.