با توجه به بیانیه سازمان بهزیستی در زمینه تعطیلی موسسات توانبخشی امروز و فردا چهارم و پنجم اسفند مرکز کاردرمانی پیشیاره تعطیل می باشد. از این فرصت در جهت ضدعفونی کردن و استریل کردن مرکز بهره خواهیم برد .

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.