انتشار کتاب دکتر پیشیاره در زمینه یکپارچگی حسی و کاربرد آن درکودکان

در این کتاب اصول انعطاف پذیری عصبی و رشد یکپارچگی حسی دردوران نوزادی وکودکی همراه با توصیف کامل هرم یکپارچگی حسی و تمرینات بالینی – کاربردی آن توضیح داده شده است . لازم به ذکر است که هر گونه اختلال در یکپارچگی حسی (تغییر و سازماندهی اطلاعات ) موجب اختلال درتوجه ،یادگیری ،رشدرفتار وهماهنگی های حرکتی می گردد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.