همکاران گرامی و دوستان ارزشمند

با درود و سلام

احتراما به عرض می رساند که پیرو برگزاری کارگاه رویکرد ادراکی حرکتی در کودک با فلج مغزی همراه با سخنرانی و تدریس آقای دکتر ابراهیم پیشیاره، سرکارخانم شیوا جانمحمدی و آقای علیرضا نداف که در پژوهشکده مغز و شناخت در تهران در طی روزهای نوزدهم و بیستم بهمن ماه سال جاری (۹۶) به همت موسسه فروردین و توسط آقای حمیدیا برگزار گردید،  کلیه پاور پوینتها و فیلمهای آموزشی ارائه شده در این کارگاه به صورت فیلم آموزشی درآمده است و در بخش گالری فیلم پایگاه اینترنتی دفتر کاردرمانی رشد به آدرس www.rcnrc.ir قابل دسترسی و دانلود کامل می باشد.

فهرست کامل این فیلمها عبارتست از :

 1. تعریف کامل اختلال فلج مغزی از دیدگاه کنترل حرکتی همراه با توضیح عوامل افزایش دهنده خطر تولد
 2. ارزیابی های بالینی کودک فلج مغزی از دیدگاه یادگیری حرکتی ) سه فیلم)
 3. حرکت و جایگاه آن
 4. نقش مخچه در پردازشهای تعادلی و توازن از دیدگاه رویکرد ادراکی-حرکتی
 5. رشد و تغییر سامانه های پردازش حسی و ادراکی در کودک
 6. تحرک از دیدگاهای نوین یادگیری حرکتی
 7. کنترل پوسچر و وضعیت
 8. ادراک چیست و عوامل تاثیر گذار بر آن همراه با شیوه های تقویت سیستم ادراکی
 9. جایگاه رویکرد ادراکی-حرکتی در رشته ی کاردرمانی
 10. تعریف کامل و جامع رویکرد ادراکی حرکتی همراه با موارد کاربرد آن
 11. دیدگاهای نوین یادگیری حرکتی در تجزیه و تحلیل تمرینات و فعالیتهای رویکرد ادراکی حرکتی
 12. تمرینات و پروتکلهای جامع و به روز رویکرد ادراکی حرکتی در کودکان
 13. آگاهی بدنی در رویکرد ادراکی حرکتی
 14. آگاهی زمانی در رویکرد ادراکی حرکتی
 15. آگاهی فضایی-مکانی در رویکرد ادراکی حرکتی
 16. آگاهی جهت یابی و سوبرتری در رویکرد ادراکی حرکتی
 17. ده فیلم آموزشی عملیاتی تمرینات و پروتکهای رویکرد ادراکی حرکتی در کودک.

با سپاس فراوان – ابراهیم پیشیاره