فروشگاهی در لندن “ساعتی آرام برای افراد دارای اتیسم” دارد

نور چراغ‌ها را کم کنید. موسیقی در حال پخش را خاموش‌کنید. صداهای هشدار را کم کنید. شنبه‌ها به مدت یک ساعت، یک فروشگاه زنجیره‌ای بریتانیایی ساعتی آرام در هفته را باهدف کمک به افراد دارای اتیسم، جهت این‌که با اضافه‌بار حسی کمتر خرید بهتری را تجربه کنند، معرفی می‌کند. اقدام فروشگاه موریسانز، که شنبه‌ها از ساعت ۹ شروع می‌شود و تا ۱۰ صبح ادامه پیدا می‌کند، توسط انجمن ملی افراد دارای اتیسم که معتقد است تغییرات کوچک می‌تواند به تفاوت‌های بزرگی در زندگی افراد دارای اتیسم و خانواده‌هایشان منجر شود، مورد قدرانی قرارگرفته است.

حدود ۷۰۰.۰۰۰ نفر در بریتانیا در طیف اتیسم قرار دارند. به این معنا که آن‌ها دنیا را به‌صورت متفاوت نسبت به افراد دیگر می‌بینند، می‌شنوند و احساس می‌کنند که می‌تواند خرید را به یک کشمکش واقعی تبدیل کند. اتیسم یک ناتوانی رشدی است که چگونگی برقراری ارتباط و تجربه جهان اطراف آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بیش از ۶۰% افراد دارای اتیسم از خرید اجتناب می‌کنند، و ۷۹% آن‌ها بر اساس مستنداتی که توسط انجمن منتشر شد، اظهار می‌دارند ازلحاظ اجتماعی احساس انزوا می‌کنند. در کمپین” اطلاعات زیاد” در سال گذشته بیش از ۵۰۰۰ نفر از فروشندگان بریتانیا در ” ساعت اتیسم” شرکت کردند. انجمن امیدوار است این ابتکار عمل را گسترش دهد. این آزمایش نشان داد که نیاز یک تجربه خرید آرام برای برخی مشتریان وجود دارد. فیلم‌سازان در بریتانیا نیز ابتکارهای مشابه ای را معرفی کردند، با کاهش دادن تحرک و صدا، میزبان صحنه‌های دوستانه اتیسم باشند. این نوع منابع به افراد دارای اتیسم اجازه می‌دهد به‌جای دور شدن از جهان با آن درگیر شوند و در آن مشارکت کنند. این موضوع آن‌ها را از انزوای اجتماعی آزاد می‌کند. طبق گزارش‌های خبری منطقه‌ای، اواخر سال گذشته در میان بی‌نظمی و شلوغی تعطیلات فصل خرید، یک فوروشگاه در فرمینگ، ماساچوست “ساعات خرید دوستانه” را پیشنهاد کرد. به مدت سه ساعت در دسامبر یکشنبه، مغازه موسیقی را قطع کرد، بعضی از چراغ‌ها را خاموش کرد، صفحه‌های الکترونیکی چراغ‌دار را به حداقل رساند و گوشه‌ای آرام برای مشتریان فراهم کرد. در اکتبر، بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره ای بزرگ در بریتانیا مثل آسدا و تسکو، برنامه‌ریزی کردند تا در هفته، در “ساعات آرام” شرکت کنند.

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.